Saturday, 10 December 2011

Berkenalan pula dengan Satelit , Asteroid, Komet & Meteoroid

Satelit


Satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi suatu objek lain yang lebih besar dan kekal berada dalam graviti objek tersebut. Bulan adalah satelit kepada planet bumi kita, manakala Bumi pula merupakan satelit kepada matahari.Asteroid

Asteroid ialah objek kecil dalam sistem suria yang mengelilingi matahari. Ia mempunyai saiz yang lebih kecil daripada planet. Kebanyakan asteroid berada di lingkaran asteroid dalam orbit bujur antara marikh dan musytari. Lingkaran asteroid ialah sebuah lingkaran yang terdiri daripada pelbagai saiz asteroid, habuk dan jasad yang berbeza.
Lingkaran asteroid
Komet
Komet merujuk kepada gumpalan batu, ais, dan tanah yang bergerak mengelilingi matahari di angkasa. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan masa yang lama. Komet dikelaskan mengikut tempoh masa orbitnya. Tempoh masa pendek adalah kurang dari 200 tahun manakala tempoh masa panjang adalah melebihinya. Secara umumnya bentuk orbit komet adalah elips.


Meteoroid
Meteoroid adalah jasad-jasad kecil di sistem suria yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Ketika memasuki atmosfera sebuah planet, meteoroid akan dipanaskan. Gas-gas disepanjang lintasannya akan bercahaya. Jejak gas bercahaya ini disebut sebagai meteor, atau tahi bintang. Jika sebahagian meteoroid ini mencapai tanah, maka akan disebut sebagai meteorit.No comments:

Post a Comment